Socialistická Alternativa Budoucnost
Agenti jejího veličenstva špiclují levici
Napsal uživatel Petr Jindra   
15.03.2016

 

Agenti jejího veličenstva špiclují levici

List The Gurdian v pondělí zveřejnil informaci o programu, v jehož rámci britská policie infiltruje antirasistické hnutí a v tomto případě také Socialist Party (SP), sesterskou organizaci Socialistické Alternativa Budoucnost v Anglii a Welsu. Žena vystupující pod jménem Andrea obvinila z psychologického týrání policejního důstojníka pracujícího v letech 2001 - 2005 pod falešným jménem "Carlo Neri".

Aktualizováno 15.03.2016
Celý článek...
 
Uprchlíci jsou jen záminka
Napsal uživatel redakce   
13.12.2015

Uprchlíci jsou jen záminka - Debata o levicové alternativě

16.12.2015 18:30 - Café Indigo, Opatovická 3, Praha 1

Pod rouškou boje proti islámskému terorismu se mobilizuje ultrapravice v Evropě. Fyzické rasistické útoky na přistěhovalecké komunity, hořící ubytovny, výhrůžky a napadání levicových a antifašistických aktivistů jsou na denním pořádku.
Kapitalistické elity zvyšují represe a omezují demokratická práva. Zesilují bombardování na Blízkém Východě a financují autoritářské režimy, celý region se tak topí v sektářském násilí se statisíci obětí, milióny lidí vyhnaných z domova a posilováním reakčních islamistických sil.
Všechny etablované strany v ČR se od prvních vojenských dobrodružství zcela jednoznačně angažují na straně velmocenských zájmů. I nynější, údajně levicová vláda, raději pořádá policejní manévry, připravuje vojáky na ostrahu hranic, za podpory všech opozičních stran navyšuje výdaje na armádu a policii (a naopak zamítla zvýšení životního minima nebo navýšení důchodů) a chystá se verbovat na středních školách.
K tomu všemu dochází na pozadí hospodářské stagnace, jejíž účet ale platí pouze pracující stagnací mezd, mladí lidé ztrátou životní perspektivy a rostoucí masy chudých vytlačovaných za okraj snesitelného života. Společenská nerovnost, kdy hrstka nejbohatších ovládá stále větší podíl světového bohatství, roste raketovým tempem.
Právě oprávněný pocit nejistoty a ztráty perspektiv stojí za aktuálním posilováním ultrapravice, která těchto témat využívá, aniž by měla jiné řešení, než tvrdé potlačování rostoucí sociální nespokojenosti na ochranu zachování statu quo. Odpor proti fašizaci části společnosti tak musí být politický, spojený s alternativou proti neudržitelnému systému kapitalistického vykořisťování, alternativou demokratického socialismu opřeného o pracující, mládež a chudnoucí masy obyvatel. Bez politické alternativy, k jejímuž formování chce tato debata přispět, zůstane antifašistické hnutí v izolaci a bude odsouzeno k porážce.

Příspěvky přednesou:
Petr Jindra, Socialistická Alternativa Budoucnost
Joel Söderström, Rättvisepartiet Socialisterna (Švédsko)
zástupce Sozialistische LinksPartei (Rakousko)
zástupce organizace Mladí zelení a další

Socialistická alternativa Budoucnost – www.levice.cz, tel. 724952233

 

Aktualizováno 13.12.2015
 
Refugees as an Excuse
Napsal uživatel redakce   
13.12.2015

REFUGEES AS AN EXCUSE – DEBATE ABOUT LEFT ALTERNATIVE

16.12.2015 6:30 p.m. - Café Indigo, Opatovická 3, Praha 1

Under the cover of struggle against islamic terrorism far right forces in Europe mobilize. Fysical racist attacks on immigrant communities, accomodation premises uder arson attacks and insults of left and antifascist activists became daily business.
Capitalist elites increase repression and strive to limit democratic rights. They intensify bombing in Middle East and finance authoritarian regimes. Whole region is drawn into sectarian nightmare with hundreds of thousands of death, millions displaced a growth of reactionary islamistic groups.
All established parties in Czech Republic since first war advantures of big powers firmly support them. Even present, supposed left government, preferes to send out police, prepares army to control the borders and – having clear support of all opposition parties – increases war budget (in same time it refused to increase living minimum standards or pensions). It also plans army recruitment campaign in secondary schools.
All this take place on the background of economic stagation where the bill is paid only by workers stagnating wages, by youth losing any perspective and by growing masses of poor forced behind the edge of bearable live. Social inequality where handfull of super-rich controls growing share of world wealth, is growing with high speed.
Justified impressions of insecurity and loss of perspectives is the reason behind actual growth of far right, which misuses this situation without having other solution then harsh repression of growing social discontent with clear aim to save status quo. Resistence againts fascisation of part of society must by political, connected with an alternative to unsustainable system of capitalist exploatation, democratic socialist alternative based on workers, youth and impoverished masses. Without such political alternative – and this debate should contribute to it – antifascist movement will be isolated and lead to succession of failures.

Contributions:
Petr Jindra, Socialistická Alternativa Budoucnost
Joel Söderström, Rättvisepartiet Socialisterna (Sweden)
representative of Sozialistische LinksPartei (Austria)
representative of Young Greens and others


Committee For A Workers International -  www.socialistworld.net

 

 

Aktualizováno 13.12.2015
 
Ochraňme planetu před kapitalismem!
Napsal uživatel redakce   
29.11.2015

Ochraňme planetu před kapitalismem!

 

Socialistická alternativa Budoucnost – www.levice.cz, listopad 2015


‘COP21’ v Paříži je jedenadvacátou schůzkou svého druhu od roku 1972. Všechny provází velký humbuk a silná slova. Jak je to ale s výsledky? Vlády bohatých zemí sobě a velkým společnostem, které zastupují, na pokračování zajišťují právo ničit planetu. Dochází k bezprecedentní proměně zemědělství, produkce a distribuce potravin zcela bez ohledu na zdraví zaměstnanců těchto odvětví a spotřebitelů. Vše je podřízeno maximalizaci zisku potravinářského průmyslu. Vlády činí vše pro posílení vlivu velkých korporací na naše životy a budoucnost planety, zatímco lidé jsou zbavováni jakékoliv kontroly! Dokonce i klima se stalo předmětem trhu! Od jejich konferencí nelze čekat nic jiného, než příležitost k našemu odporu. Otázkou, která je především na pořadu dne, je, jak převzít kontrolu nad našimi osudy.

 

 

Ekologie a kapitalismus – jedno velké divadlo!

 

Ve Francii, která aktuální summit hostí, se 18 % průmyslových firem podílí na 87 % emisí skleníkových plynů; 46 % z toho má na svědomí pouhých 21 podniků. Hlavním viníkem je hrstka super-bohatých magnátů, většinou obětí krize životního prostředí jsou obyčejní pracující a obyvatelé v bohatých i chudých zemích - ty stíhají sucha, povodně, epidemie. ...

 

Do očí bijící je příklad automobilky Volkswagen. Ekologická šetrnost byla jedním z jejich hlavních prodejních taháků a zatím pomocí speciálních programů fixlovali měření emisí od roku 2009 – skrývali tak znečištění převyšující až 40x povolené limity EU! Vlády a velké společnosti dělají všechno proto, aby nás přesvědčily, že životní prostředí je v kapitalismu v bezpečí. Pravda to ale nebude nikdy!

 

'Individuální' řešení a zelené produkty: obchodovat se dá se vším!

 

Vlády a s nimi spojení ekologičtí experti zdůrazňují “osobní příklad”, aby vytvořili pocit, že za krizi životního prostředí můžeme všichni stejně. A především, že boj proti klimatické změně nemá být politický – hlavně nezpochybnit jejich systém!

 

Reklama na “osobní přístup” a “zelený kapitalismus” slouží hlavně k tomu, aby odvrátila pozornost od skutečných znečišťovatelů: vlastníků energetických společností a dalších nadnárodních korporací. Klimatičtí aktivisté zaměření na takovou propagandu si musejí uvědomit, že nejde o skutečná řešení. Převzetí kontroly nad největšími společnostmi a jejich demokratický provoz může zajistit jen organizovaná pracující třída a ji je především nutné do boje proti klimatickým změnám zapojit.

 

Pro velké společnosti mají značky “šetrné k životnímu prostředí”, “bio”, “eko” a drobná zelená opatření především smysl v komunikaci se zákazníky, jen málo se skutečně životního prostředí týkají. Alternativní zdroje energie nyní nepřinášejí takové zisky jako spalování fosilních paliv. Dokud bude na prvním místě zisk, velcí znečišťovatelé jako ropné giganty budou dál ruinovat planetu. Doprava, průmyslová výroba, energetika atd. jsou pod kontrolou velkých firem, nikoliv pod kontrolou většiny společnosti.

 

Převzít kontrolu!

 

Do běhu průmyslu dnes většina obyvatelstva nemůže nijak zasáhnout. Pracující jsou hnacím motorem každé společnosti, majitele ale zajímá jen to, jak levně si je najmou. Pracující nemají praktický žádný vliv na to, co a jak se vyrábí. Kapitalisté a jejich vlády musejí být k “odpovědnosti” nuceni. Jejich zkorumpovaný systém slouží jen a jen jejich ziskům – té maličké menšině ve společnosti – bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na životní podmínky a životní prostředí většiny. Kdykoliv došlo k nějakému pokroku, vždy to bylo výsledkem organizovaného masového tlaku a boje.

 

Kapitalisté využívají díry v zákonech, které sami s velkou pompou nechají schválit. Neustále porušují normy, které nás mají chránit. Sami jsou naopak pod mnohem silnější právní ochranou jejich soukromého vlastnictví. Znovu je tedy na nás – většině obyvatelstva – použít společnou moc, kterou jako skuteční tvůrci bohatství této planety máme.

 

Organizujme se, bojujme za demokratický socialismus!

 

Kapitalistický systém nás vrhá zpět, proto ho musíme změnit. To je možné pomocí akce vycházející z hnutí jaké bylo ve Francii v roce 1968 nebo u nás v roce 1989 nebo nedávno v Tunisku, či Egyptě – nesmíme jen elitám dovolit převzít iniciativu a tyto revoluce si nechat ukrást. Celý takový proces musí vést ke znárodnění klíčových sektorů hospodářství pod kontrolou pracujících a spotřebitelů – především energetiky, těžařských a dopravních společností, bank a dalších. Nadnárodní korporace, ČEZ, impéria Bakaly, Kellnera, Babiše, Koláčka a spol. - giganty dominující našim životům - mohou jedině pod takovou kontrolou přestat upřednostňovat zisk před životním prostředím, stlačovat mzdy zaměstnanců a spekulovat s cenami na úkor spotřebitelů.

 

Socialismus, o který usilujeme, nemá nic společného s “měkkým kapitalismem” Sobotky, Hollanda, Tsiprase aj., ani se stalinistickou byrokratickou diktaturou. Mluvíme zde o demokratickém plánování rozvoje hospodářství a využívání přírodních zdrojů k uspokojení životních potřeb všech obyvatel, nikoliv k výdělku hrstky velkých vlastníků a privilegiím malé příživnické kasty politiků a manažerů.

 

Kontrola pracujících může proměnit vše od základu. Potřeba soukromého zisku by zmizela. Upřednostňovány by přirozeně byly technologie využití kvalitních materiálů k výrobě kvalitních věcí, které dlouho poslouží (bez záměrných chyb vedoucích k nízké životnosti a nutnosti pořizovat stále nové zboží), aniž by docházelo k současnému plýtvání a ohrožování zdraví. Investice do užitečné ekologické výroby, hromadné dopravy atd.: tak lze dosáhnout skutečné změny.

 

Každý může mít práci a také pracovat méně, než dnes obvyklých osm až dvanáct hodin denně. Právě uspořený osobní čas prací nebo sháněním obživy a přivýdělku za každou cenu může dát každému čas na výkon kontroly nad výstavbou, zaváděním nových provozů, rozvojem infrastruktury atd. s ohledem na životního prostředí. Technické možnosti, jak plánovat produkci pro potřeby a nikoliv zisk jsou dnes obrovské. Racionální řízení využití zdrojů je možné.

 

Velcí podnikatelé a jejich političtí představitelé na ničem takovém zájem nemají!

 

Přidejte se k Socialistické Alternativě! Volejte 724952233 - Pište: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno 29.11.2015
 
Pryč s rasismem, konec vojenským dobrodružstvím, žádné škrty, pryč s diktaturou bank a korporací
Napsal uživatel redakce   
21.07.2015

Pryč s rasismem, konec vojenským dobrodružstvím,

žádné škrty, pryč s diktaturou bank a korporací


Obyvatelé zemí utiskovaných diktaturami, zmítaných občanskou válkou, hladem, suchem - ti

všichni pochopitelně hledají jakýkoliv způsob z nesnesitelných a neúnosných, v pravém

smyslu slova nesnesitelných a neúnosných podmínek, které nejsou k žádnému životu, cestu

jak uniknout a přežít s vidinou byť skromného, ale alespoň snesitelného života.

 

Aktualizováno 21.07.2015
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Levice.cz - Socialistická Alternativa Budoucnost