Stanovisko k situaci v Gaze

Socialistická alternativa Budoucnost  se přidává k požadavkům našich kamarádů z organizace Socialistický boj (ISA v Izraeli-Palestině)

Vyzýváme studenty  středních a vysokých škol a učitelů a dalších pracujících všude k organizování protestů a stávek, aby se zastavila krvavá lázeň. Podporujte diskuse a protestní setkání a demonstrace protestu a solidarity napříč komunitami. Ano výzvě rodin unesených ke generální stávce v izraelské ekonomice požadující příměří. Odbory v Izraeli musí reagovat na výzvy kontrolního výboru a palestinských odborů k organizování protestů a stávek.

Zastavte invazi do Rafahu, ukončete krvavou lázeň v Gaze – včetně stažení všech izraelských vojenských sil z Gazy. Ano návratu rukojmích a vězňů, vše pro všechny. Konec ofenzivy vojenských sil a osadníků na Západním břehu, konec politiky vražd, ne regionální válce.

Svrhněte krvavou vládu Netanjahua-Gantze-Ben Gvira jako součást boje proti celé její agendě. Bez boje proti národnímu útlaku, obležení, okupaci, chudobě a vládě kapitálu není v regionu mír, rovnost a osobní bezpečnost. Podporujte ustavení masových bojovných levicových stran pracujících na obou stranách demarkační linie, aby jednaly koordinovaně.

Konec používání hladovění jako zbraně proti obyvatelům pásma Gazy, konec obležení. Zaručit okamžitý a bezplatný přesun potravin, čisté vody a základního zboží ze všech přechodů do každé domácnosti v pásmu Gazy jako součást masivní investice do rekonstrukce pod demokratickou kontrolou samotných obyvatel pásma Gazy a na náklady kapitalistů v zemích, které financovaly válku. Vyvlastněte banky, velké marketingové řetězce a klíčové infrastruktury v izraelské ekonomice do veřejných rukou, pod demokratickou kontrolou a řízením dělnické třídy, za masivní investice do kompenzací a rekonstrukce na obou stranách plotu.

Ne omezování demokratických svobod a rostoucí politické perzekuci pod rouškou války. Postavit se proti uzákonění mimořádných nařízení, která zejména hrozí zneužitím k politické represi, včetně věznění odpůrců války. Ne pošlapávání práva na protest a svobodu tisku. Opozice vůči nacionalistickým honům na čarodějnice na pracovištích a v areálech, jejichž cílem je umlčet a odradit Araby-Palestince a obecně hlasy proti válce a národnímu útlaku. Konec pronásledování arabsky mluvících osob ve veřejné sféře, včetně sociálních sítí.

Konec okupace a projektu koloniálního osídlení. Ano boji za zřízení nezávislého, demokratického, socialistického a rovnoprávného palestinského státu a boji za demokracii a socialistické změny v Izraeli a regionu při zajištění rovných práv pro všechny národy a všechny menšiny.

Mír vyžaduje plnou rovnost. Bojovat za svržení utlačovatelských režimů, kapitalismu a imperialismu a za socialistickou změnu jako základ regionálního míru. Bojovat za základní řešení, založené na ukončení národního útlaku, rovných právech na existenci, sebeurčení a důstojném životě, blahobytu a osobní bezpečnosti pro všechny. Jde o součást boje za socialistickou změnu v regionu, včetně ustavení regionální socialistické konfederace, která by podporovala demokracii a osobní bezpečnost a využívala klíčové zdroje pod demokratickým veřejným vlastnictvím ve prospěch všech.

https://internationalsocialist.net/

https://www.levice.cz/

מאבק סוציאליסטי | نضال اشتراكي (socialism.org.il)