Ne válce na Ukrajině

24. 2. 2022 SAB 0

Ne válce na Ukrajině! Za právo Ukrajinců rozhodovat o své budoucnosti, včetně práva menšin na sebeurčení! Všichni ruští vojáci se musí okamžitě vrátit do svých kasáren v Rusku a vojska NATO se musí stáhnout z východní Evropy. Nedůvěřujeme žádným zapojeným “mírovým” imperialistickým (dobyvačným) silám. Žádné iluze o diplomacii ze strany