Ne válce na Ukrajině

Ne válce na Ukrajině! Za právo Ukrajinců rozhodovat o své budoucnosti, včetně práva menšin na sebeurčení!

Všichni ruští vojáci se musí okamžitě vrátit do svých kasáren v Rusku a vojska NATO se musí stáhnout z východní Evropy.

Nedůvěřujeme žádným zapojeným “mírovým” imperialistickým (dobyvačným) silám.

Žádné iluze o diplomacii ze strany válečných štváčů. Je třeba vybudovat masové protiválečné a proti imperialistické hnutí, které propojí pracující a mládež napříč hranicemi.

Je třeba budovat mezinárodní socialistickou alternativu dělnické třídy proti kapitalistickému konfliktu, který vede jen k válce a destrukci.