Změnit systém, ne klima!

Bojujme za socialistickou alternativu

1. Není čas ztrácet čas: Potřebujeme zásadní zvrat, ukončit spalování fosilních paliv a výrobu plastů. A to v horizontu několika let. Potřebujeme potraviny, jejichž produkce neničí planetu a naše zdraví. To znamená naléhavé a kvalitativní změny v energetice, průmyslu, zemědělství, dopravě a bytové výstavbě.

2. Potřeby, ne zisk: Individuální iniciativy nestačí na globální problémy. Většina lidí na planetě ani žádnou možnost osobní volby nemá. I kdybychom se všichni chovali zcela ekologicky, bylo by to málo. Potřebujeme masivní plán veřejných investic: do obnovitelné energetiky, do vysoce kvalitní, výkonné a bezplatné veřejné dopravy, ekologické výstavby a bydlení pro všechny, do recyklačních a opravárenských provozů. Toho všeho lze snadno dosáhnout – pokud si bohatství, které všichni vytváříme, nebude přivlastňovat jen malá elita.

3. Zastavme sto největších znečišťovatelů: Přes 70% průmyslových emisí skleníkových plynů v posledních třech dekádách vypustilo pouhých 100 firem. Největší korporace ignorují výzvy nebo legislativu a etablované strany a politici jsou na jejich výplatních páskách. Pod kontrolou můžeme mít pouze to, co nám patří. Prvním krokem proto musí být převzetí energetických kolosů, největších bank, průmyslových, stavebních, dopravních a zemědělských společnosti z rukou kapitalistů do veřejného vlastnictví.

4. Společnost v našich službách: S takovými zdroji lze vysvobodit vědecký výzkum z mezí daných jediným kapitalistickým zájmem – potřebou zisku. Místo miliard dotací pro korporace lze vyvíjet šetrné technologie a materiály. Stojíme za právem každého na dobrou práci a život prostý chudoby, útlaku, pustošení a ničení. Velké firmy a jejich ohromná moc musí být pod demokratickou kontrolou a řízením pracující třídy a společnosti jako celku. Jen tak lze zajistit, aby nedocházelo ke ztrátě pracovních míst, ale jejich přeměně na práce společensky užitečné s důstojnými mzdami a podmínkami.

5. Plánování, ne chaos: Koncepce jako “Green New Deal” nebo “Green Industrial Revolution” naznačují nezbytný směr. Je ale třeba zajít dál, překročit omezení daná kapitalistickým systémem. Místo kapitalistické výrobní anarchie pro zisky potřebujeme plán, jak udržitelně využít zdroje planety pro uspokojení potřeb většiny obyvatelstva.

6. Stávkujme společně: Jsou to obyčejní lidé, kteří nejvíce trpí důsledky změn klimatu. A je to pracující třída, která má sílu změnit historii. Potřebujeme pokračovat v klimatických stávkách mládeže; rozšiřovat je tak, aby zasáhly pracující a odbory a spojily se v mohutnou stávku, která „vypne“ kapitalistické hospodářství. Ta také ukáže schopnost převzít hospodářskou moc do našich rukou.

7. Změnit svět: Lidské bytosti jsou součástí ekosystému – kapitalismus ne. Bojujme proti kapitalismu, abychom ho nahradili společností založenou na potřebách, nikoli zisku – demokratickou socialistickou společností! Skutečné změny dosáhneme společnou bojovnou, internacionalistickou, socialistickou alternativou.

Rezoluce Výboru pro dělnickou internacionálu (www.worldsocialist.net) působící ve 30 zemích všech obydlených kontinentů přijatá v srpnu 2019. Vydala Socialistická alternativa Budoucnost.

www.facebook.com/SocAlt / budoucnost@email.cz / tel. 773 235 764.

Přidejte se k nám!