Svobodu pro Dzhavida Mamedova

20. května: Den solidarity s ruskými protiválečnými aktivisty!

Svobodu pro Dzhavida Mamedova a všechny protiválečné aktivisty!

Za mezinárodní solidaritu pracujících a za ukončení války!

Tverský soud v Moskvě odsoudil Dzhavida Mamedova, socialistu, protiválečného aktivistu, bojovníka za ženská a LGBTQ+ práva, odboráře a účastníka protestů proti Lukašenkovu režimu v Bělorusku a Putinovu režimu v Rusku k dalším 30 dnům vězení poté, co byl propuštěn z vězení, kde strávil předchozí měsíc.

Ruský režim vykazuje vzrůstající známky zoufalství z neúspěchů své „speciální vojenské operace“ zaměřené na „denacifikaci“ Ukrajiny.

Od samotného počátku odporovaly a statečně vystupovaly desetitisíce Rusek a Rusů proti válce a režimu a tím se vystavily vážným hrozbám politického pronásledování a vězení. Během této doby bylo více než 15 tisíc lidí zadrženo, mnozí z nich čelili policejnímu násilí, mučení a dlouhému věznění. Tyto represe prozatím brání organizovanému odporu proti válce, to ale neznamená, že k němu nedochází.

Nespokojenost uvnitř vládnoucí elity se projevuje individualistickými činy jako jsou útěky předních osobností šoubyznysu do zahraničí nebo množství sebevražd a rezignací z představenstev firem. Tito lidé myslí pouze na sebe, snaží se zachránit vlastní kariéry a bohatství. K tomu prosakují zprávy o zatýkání předních vojenských a zpravodajských osobností.

Obyčejní pracující, kteří válkou trpí přímo, pak při absenci organizované opozice zoufale dělají, co mohou. K rodičům mladých námořníků, kteří zahynuli při potopení křižníku Moskva, se přidávají ti, jejichž synové „zmizeli“ na Ukrajině, a horečně se snaží získat jakékoliv informace. Množí se zprávy o vojácích, kteří buď na Ukrajině neuposlechli rozkazy nebo tam odmítli být vysláni.

V některých případech dochází k ještě zoufalejším aktivitám. Několik armádních náborových kanceláří bylo napadeno zápalnými lahvemi. Vlna požárů zničila sklady ropy a zbraní v samotném Rusku, nejen na hranicích s Ukrajinou. Minulý týden shořela továrna na výrobu výbušnin na Urale. Ve městě Tver, 100 km severně od Moskvy, byl zničen obrovský sklad školních učebnic, a to hned poté, co vydavatel oznámil, že z učebnic dějepisu odstraňuje veškeré zmínky o Ukrajině.

Tyto individuální činy samy o sobě nemohou válku zastavit. Média je ignorují a dokonce zmínka o nich pak vystavuje lidi možnému stíhání. Proto nicméně režim tak nekompromisně podniká kroky, které mají zabránit obnovení hrdinských protiválečných protestů, které zaplavily Rusko v prvních dnech války. Průzkumy veřejného mínění a zkušenosti ukazují, že protiválečné nálady mezi mládeží a pracující třídou sílí.

Režimu nyní hrozí, že by se protesty mladých lidí mohly organizovaným způsobem spojit s širšími protesty pracující třídy, která čelí propouštění, zavírání továren a prudkému růstu inflace. Již došlo k malému ale významnému počtu stávek.

Výhody kolektivní, organizované akce se projevily v Petrohradě, když rektor tamní univerzity oznámil, že vyloučí 40 studentů, včetně příznivců Socialistické Alternativy. Když studenti zorganizovali den solidární akce, byl rektor nucen ustoupit.

Právě proto je režim připraven zajít jakkoliv daleko, jen aby zabránil vzniku organizované opozice.

Dzhavid je obětí svévole režimu. Začátkem dubna ho odsoudili na 30 dní do vězení za to, že na sociálních sítích sdílel výzvu k odporu proti válce. Týden před koncem trestu se začaly dít podivné věci. Na cele se objevil nový spoluvězeň. Ukázalo se, že tento člověk byl za velké mediální pozornosti 25. března zatčen a obviněn ze špionáže pro Ukrajinu. Média ho vykreslila jako nebezpečného zločince, který se měl přiznat ke špionáži jak pro Ukrajinu tak pro Polsko. Skutečnost, že se náhle objevil v Dzhavidově cele pro nekriminální pachatele, naznačovala, že nyní spolupracuje s bezpečnostními službami. Otevřeně Dzhavidovi vyhrožoval, že pokud do 2. května neopustí zemi, bude čelit obvinění z trestné činnosti pro “extremistické aktivity”. Poté, co se mu nepodařilo ho o tom přesvědčit, navrhl Dzhavidovi, aby do věznice propašoval alkohol, přičemž nepochybně doufal, že ho pod vlivem alkoholu přesvědčí ke spolupráci.

Při konzultacích s jinými aktivisty a aktivistkami se Dzhavid už dříve rozhodl, že opustí zemi. Když v sobotu opouštěl věznici, byla přijata řada opatření, která měla zajistit jeho bezpečí až do odletu. Nicméně ať už pomocí kamery na rozpoznávání obličejů, nebo zachycením údajně zabezpečené zprávy na chatu, se ho policii podařilo znovu vypátrat. A hůř, byl znovu obviněn ze stejného přestupku, za který si odpykával svůj první trest – jen s tím rozdílem, že nyní policie tvrdila, že byl organizátorem. Toto obvinění je však bezpředmětné, protože prostě jen nasdílel výzvu. Kromě druhého měsíčního trestu dostal také pokutu 50 tisíc rublů  (přibližně 11500 Kč) za “znevážení pověsti ruské armády”.

ISA proto vyzývá k následujícím krokům:

  • Okamžitému propuštění Dzhavida Mamedova a všech, kteří protestují proti válce
  • Okamžité ukončení války na Ukrajině, stažení ruských vojsk a ukončení rozšiřování NATO a sankcí,
  • Zásadní snížení vojenských výdajů, využití těchto prostředků pro zdravotnictví, vzdělání a obnovu
  • Za solidaritu pracujících v Rusku, na Ukrajině a napříč Evropou proti válečným štváčům, oligarchům a pravicovým politikům, za socialistický svět, ve kterém je zajištěno právo na sebeurčení národů spolu s právy menšin, přírodní zdroje a velký průmysl jsou ve veřejném vlastnictví a jejich využití je demokraticky plánováno v zájmu všech.

ISA vyzývá ke Dni mezinárodní solidarity s Dzhavidem a všemi ruskými protiválečnými aktivisty.

Obraťte se na své kolegy v práci, spolužáky, přátele a všechny, kteří jsou proti válce, a organizujte:

  • distribuci letáků a plakátů ve vašem sousedství, na pracovišti nebo ve škole.
  • rezoluce nebo protestní dopisy odborů nebo organizací nebo petice vašeho kolektivu;
  • protesty před ruským velvyslanectvím ve vaší zemi.

Prosíme o zaslání protestů přímo na vaše velvyslanectví a jejich kopie a zprávy zasílejte na adresu intsocaltrussia@gmail.com.

Socialističtí protiváleční aktivisté v Rusku potřebují také vaši finančí pomoc. Tu lze poskytnout prostřednictvím národní organizace ISA nebo lze přispět přímo prostřednictvím Patreonu zde.